Skip to main content

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KATILIMCININ AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince MCFLY Robot Teknolojileri  tarafından hazırlanan ve web site ( Cobothon.com) üzerinden yayımlanan “KVKK Aydınlatma Metni” çerçevesinde kişisel verilerimin, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Buna göre verilerimin,

  • Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerden sizi ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
  • Şirketimizce yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
  • Şirketimizin kullanımda olan alanların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
  • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
  • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlerimize ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
  • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
  • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, profilleme/segmentasyon ve CRM çalışmalarını yürütmek,
  • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,
  • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması, ve/veya
  • Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak ve/veya Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması,

amaçları doğrultusunda işlenmesine, ilgili süreç kapsamında resmi kurumların talebi halinde, işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere paylaşılmasına, kullanılmasına, gereken iletişim faaliyetinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet alınan sms ve mailing firmalarıyla, sınırlı olarak paylaşılmasına, veri işleyen sıfatıyla işverenin hizmet verdiği veri sorumluları ile paylaşılmasına, iş nedeniyle kullandığı bilgi sistemlerinden dolayı yurtiçinde veya yurtdışında paylaşılmasına gerekli süre zarfında saklanmasına tamamen özgür irademle kendim adına açık rıza vermeyi;

 

Kabul ediyorum.                                                                                  Kabul etmiyorum.

 

Adı Soyadı                                                                                           Adı Soyadı

Tarih / İmza                                                                                         Tarih / İmza